Je skutečně nutné provádět pravidelné opravy a čištění kanaliazce?

Jen málokdo si uvědomuje, jak přelomovým vynálezem kanalizace je. Obvykle se příliš nedoceňuje, jak moc pomohla zlepšit prostředí ve městech, a to jak z hlediska kvality života, tak i zdravotního. Jen díky ní také můžeme mít výškové budovy.

Avšak přestože je rozhodně užitečná, ani ona nevydrží věčně a i zde může dojít k problémům. I proto města nechávají provádět pravidelné opravy a čištění kanalizace ve svém obvodu. Avšak vzhledem k tomu, že často vede prostředkem ulice, znamená to obvykle pro řidiče její uzavření a nutné objížďky. A to se ne vždy setkává s pochopením.

kanal1

Problém nastává především v Praze, neboť zde je kanalizační síť pochopitelně nejrozsáhlejší. Navíc je potřeba vzít v úvahu, že je zde místy i stará více než 50 let. Je tedy jasné, že častá údržba je nutná. Mnoho lidí se však ptá, zda je tomu skutečně tak.

Faktem je, že většina z nás o kanalizaci příliš nepřemýšlí. Zvykli jsme si ji považovat za něco samozřejmého, a myšlenka, že by zde mohlo dojít k problému, mnoho z nás ani nenapadne. Vedení měst a obcí však dobře ví, jak důležité je udržovat ji v provozuschopném stavu. Pokud by se totiž ucpala či praskla, následky by rozhodně nebyly pěkné.

Praha2

V první řadě bychom nemohli splachovat, a to jak toaletu, tak by ani neodtékala voda z umyvadla, vany či dřezu. A asi si dovedeme představit, jak by to vypadalo, zvláště pokud bydlíte v paneláku. Rozhodně nic příjemného.

Při prasknutí by zase došlo ke značnému znečištění půdy. Musíme si totiž uvědomit, že velká část toho, co splachujeme, je voda plná chemikálií. Například ta, co odtéká z pračky, případně když spláchneme vodu po vytírání či umývání. A co by udělala s půdou, asi není třeba říkat. Nehledě na to, že by okolí nejspíš zrovna nevonělo.

Je tedy rozhodně v našem zájmu se o kanalizaci co nejlépe starat. Přeci jen, je doslova naší páteří.