Osmanští sultáni

Rod Osmanských sultánů vládl od roku 1281 až do roku 1923. Osmanské dynastii vládlo za celá staletí velké množství vládců. Zde je zmínka o některých z nich. Zakladatel této dynastie byl vládce Osman, po němž byla Osmanská dynastie pojmenována. Z dobýváním Evropy začal až jeden z jeho potomků Murad I., vládnoucí v letech 1362 až 1389. Tento sultán si z dobývání Evropských zemí začal přivážet mladé slovanské muže a vytvářel z nich armádu. Tak vzniklo vojsko Janičárů. Murad I. padl v bitvě v Kosově. Jeho smrt pak pomstil jeho syn Bajezid I. tím, že dal zavraždit srbské zajatce.

Mešita

 Asi nejkrutějším sultánem Osmanské dynastie byl Selim I., vnuk Bajezida I., vládnoucí od roku 1512 do roku 1520. Tento vládce přezdívaný Selim I. Hrozný, dobyl mnohá území, k nimž patřil Egypt, Sýrie či Izrael. Pro svou touhu vládnout nechal zavraždit své bratry a syny. 

 Jediný syn, který přežil krvavé řádění Selima I. byl Sulejman řečený Zákonodárce nebo také Nádherný. Jeho vláda trvala až do roku 1566. Tento sultán je v Turecku považován za nejoblíbenějšího a nejspravedlivějšího panovníka. Vydal mnoho zákonů, které platily tři sta dalších let. Stejně jako ostatní sultáni, měl svůj harém s mnoha ženami, se kterými měl potomky. Tyto ženy byly přiváženy jako otrokyně z dobytých území. Sultáni se neženili, ale Sulejman jako první sultán tuto tradici porušil a učinil ze své oblíbenkyně Hürrem svou právoplatnou manželku. 

Dívka v harému

 Po otcově smrti nastoupil na trůn jeho syn Selim. Jeho bratři buď zemřeli z důvodu nemoci nebo rukou sultána. Selim II. nebyl příliš dobrým panovníkem. Byl známý jako opilec a s vládnutím mu pomáhala jeho žena Nurbanu. Selim II. zemřel na zranění, která utrpěl při pádu v koupelně. Jeho vláda trvala pouze do roku 1574.

 Posledním sultánem, který vládl Osmanské říši byl Mehmed VI. Jeho vláda trvala od roku 1918 do roku 1922. V roce 1920 se, kvůli porážce v první světové válce, museli vzdát nároků na svá dobytá území. A v roce 1922  byl Mehmed VI. donucen k abdikaci. Sultanát byl zrušen a v roce 1923 se z Osmanské říše stala Turecká republika vedena prezidentem Mustafou Kemalem.